МЕДИАТОР

ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Личен финансов консултант
ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

​    УСЛУГИ

 • Консултация по отделен финансов казус

 • Лична и семейна обща оценка на финансово състояние

 • Определяне на финансовите приоритети, съобразени с реалните възможности и потребности

 • Краткосрочен и дългосрочен финансов план

       ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЙНОСТТА

 • Поверителност и добросъвестност

 • Отстояване интересите на клиента

 • Възможност за дългосрочно сътрудничество

       ОСНОВЕН ПРИНЦИП

 • Поставяне и преследване на изпълними цели

       ЦЕНИ

 • Консултация - 50 лв. на час

 • Изготвяне на финансов план - по договаряне

 • Определяне на пакетна цена при дългосрочно сътрудничество  

Thanks! Message sent.