top of page

МЕДИАТОР

ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Личен финансов консултант
ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

​    УСЛУГИ

  • Консултация по отделен финансов казус

  • Лична и семейна обща оценка на финансово състояние

  • Определяне на финансовите приоритети, съобразени с реалните възможности и потребности

  • Краткосрочен и дългосрочен финансов план

       ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЙНОСТТА

  • Поверителност и добросъвестност

  • Отстояване интересите на клиента

  • Възможност за дългосрочно сътрудничество

       ОСНОВЕН ПРИНЦИП

  • Поставяне и преследване на изпълними цели

        

Thanks! Message sent.

bottom of page